English & Polska

Locksmith Tilburg, Breda Eindhoven, and Den Bosch

Slotenmaker Brabant (Locksmith Brabant) offers a 24-hours locksmith service in the area of Brabant. Tilburg, Breda and Den Bosch are just three of many cities we offer our services to. We offer one of the lowest rates in the area, and we do not charge any call out fee. Just call 013 - 5704 306, or send an email to [email protected]

We are able to open your door, if you have locked yourself out of your house. We are quite often able to do this without doing any harm to the lock itself. In those cases we charge € 85,00 at daylight, € 95,00 in the evenings and € 110,00 at midnight. In some cases however, damage is simply unavoidable. Please keep in mind that in these cases you would also have to buy a new lock.

Slotenmaker Brabant also repairs the damage that has been caused by forced entry, and we also offer services to make the premises completely secure. We do not open any car doors or duplicate keys.

Slusarz Tilburgu, Bredzie, Eindhoven i Den Bosch

Slotenmaker Brabant (ślusarz Brabant) oferuje całodobowe usługi ślusarskie w prowincji Brabant. Tilburg, Breda i Den Bosch to tylko trzy z wielu miastach oferujemy nasze usługi. Oferujemy jedne z najniższych cen w okolicy i nie pobieramy dodatkowych opłat. Wystarczy zadzwonić pod 013 - 5704 306 lub wysłać e-mail na [email protected].

Jesteśmy w stanie otworzyć drzwi, jeśli zatrzasnąłeś się na zewnątrz. Często jesteśmy w stanie zrobić to nie uszkadzjąc zamka. W takich przypadkach pobieramy 85,00 € w ciągu dnia, 95,00 € w godzinach wieczornych i 110,00 € w nocy. W niektórych przypadkach jednak uszkodzenie zamka jest po prostu nieuniknione. Proszę pamiętać, że w tych przypadkach będzie trzeba także kupić nowy zamek.

Slotenmaker Brabant naprawiamy rówież szkody spowodowane włamaniami oraz oferujemy usługi zabezpieczania pomieszczeń. Nie otwieramy drzwi samochodów ani nie dorabiamy kluczy.